Figure Vase Form / Randy Johnston

Copper-glazed vase by Randy Johnston 
19.5 x 9 x 7 inches