Wavy Bowl / Toni Lipton Temple

Wavy bowl by Toni Lipton Temple

5.25" x 10.25" (diameter)

 Next Previous

Related Items