Rope Tray / Sean Fairbridge

Stoneware tray by Sean Fairbridge

 3" x 14.5" x 11.5"

 Next Previous

Related Items